passief-huis-designer
onderzoek
energieneutraal
bio-ecologisch
nieuwbouw
renovatie
passiefhuizen
C2C
stroballenhuis
energieplushuizen

duurzame architect, energieneutraal, passief bouwen, ecologisch bouwen, C2C, energieplushuis, duurzaam bouwen, cradle to cradle, co2 neutraal bouwen, renovatie, verbouwing, strobalenhuisen, strohuisen, nieuwbouw, energie leverend huis, bio-ecologisch, passiefhuis, onderzoek, duurzame materialien, autarkisch,

bio-ecologisch
autarkisch

motivatie

het herkennen van de mooiheid maar ook vooral de kwetsbaarheid van deze unieke aarde legt ons een bijzondere verantwoordelijkheid in de omgang met haar op.
wij bepalen de leefbaarheid en de kwaliteit van leven voor de komende generaties op aarde.

maar hoe breng je deze bijzondere verantwoordelijkheid breed in beeld?
of anders gezegd: hoe breng je een bewustwordings-proces op gang, waardoor er (in de nabije toekomst) een essentieel ander gedrag als vanzelfsprekend wordt beschouwd ?

dd-architect doet zijn best, tenminste in het kader van de gebouwde omgeving, om deze bewustwording te stimuleeren en een gezonde en leefbare toekomst op te bouwen.

aaa
onze grootste uitdagingen zijn de thema's: het klimaat, het ecosysteem, de biodiversiteit en de grondstoffenproblematiek, die allemaal nauw met elkaar verweven zijn.
de gebouwde omgeving raakt al deze punten essentieel aan en is daarom ook mede verantwoordelijk voor een leefbare toekomst.