passief-huis-designer
onderzoek
energieneutraal
ecologisch
nieuwbouw
renovatie
passiefhuizen
C2C
stroballenhuis
energieplushuizen

duurzame architect, energieneutraal, passief bouwen, ecologisch bouwen, C2C, energieplushuis, duurzaam bouwen, cradle to cradle, co2 neutraal bouwen, renovatie, verbouwing, stroballenhuisen, strohuisen, nieuwbouw, energie leverend huis,

bio-ecologisch
autarkisch

 

phpp
GOED NIEUWS!   op basis van het gehaald examen, mag ik mij van af nu “Certified Passive House Designer” of in het duits “Zertifizierter Passivhaus Planer” noemen.

ik sta vanaf nu als 1 van de 11 Certified Passive House Designer in Nederland op de internationale site: www.passivhausplaner.eu vermeld.

samenvatting van de cursus

met deze leergang wordt professionals de gelegenheid geboden om diepgaand kennis op te doen over het technisch ontwerpen en bouwen van financieel-economisch haalbare passiefhuizen.
deze leergang van 80 modules, die in verschillende landen van Europa wordt gegeven, leidt op voor de kwalificatie “Certified Passive House Designer”, waarvoor onder auspiciën van het passivhausinstitut te darmstadt een examen dient te worden afgelegd.
de deelnemer leert hoe een passiefhuis (in nieuwbouw en in renovatie) te ontwerpen en te doen realiseren vanuit bouwtechnisch, bouwfysisch, installatietechnisch en financieel-economisch perspectief.
de karakteristieken van het passiefhuis worden behandeld, waarna gedetailleerd wordt ingegaan op de bouwfysische en bouwconstructieve aspecten van het passiefhuis.
er wordt diepgaand kennis verworven en ervaring opgedaan met het rekenprogramma Passive House Planning Package PHPP.