passief-huis-designer
onderzoek
energieneutraal
ecologisch
nieuwbouw
renovatie
passiefhuizen
C2C
stroballenhuis
energieplushuizen

duurzame architect, energieneutraal, passief bouwen, ecologisch bouwen, C2C, energieplushuis, duurzaam bouwen, cradle to cradle, co2 neutraal bouwen, renovatie, verbouwing, stroballenhuisen, strohuisen, nieuwbouw, energie leverend huis

bio-ecologisch
autarkisch

cradle to cradle

‘cradle to cradle’ gaat er van uit dat alle grondstoffen in een eindeloze kringloop steeds opnieuw kunnen worden hergebruikt. het vormt daarmee een 'CYCLISCH SYSTEM', dat geen afval meer kend.
voor een ideale toestand geldt dit dan ook voor bestaande casco's, hele gebouwen of stedenbouwkundige structuren.
oneindige energiebronnen, hergebruik en de ontwikkeling van afbreekbare materialen zijn sleutelbegippen in het kader van een duurzame samenleving.

helaas zijn wij nog niet zover dat wij de meeste cycli kunnen sluiten.
wat betekent, dat er nog hard aan gewerkt moet worden om dit wel te bereiken.

dd-architect zal zich hiervoor inzetten.

leven zonder afvalkringloop