passief-huis-designer
onderzoek
energieneutraal
ecologisch
nieuwbouw
renovatie
passiefhuizen
C2C
stroballenhuis
energieplushuizen

duurzame architect, energieneutraal, passief bouwen, ecologisch bouwen, C2C, energieplushuis, duurzaam bouwen, cradle to cradle, co2 neutraal bouwen, renovatie, verbouwing, stroballenhuisen, strohuisen, nieuwbouw, energie leverend huis,

bio-ecologisch
autarkisch

bio-ecologisch

bio-ecologisch bouwen wil, met een optimale inzet van liefst lokale en onuitputtelijke natuurlijke grondstoffen en energiebronnen, komen tot een gezonde geest in een gezond lichaam in een gezond huis in een gezonde leefomgeving.


dd-architect zal altijd proberen een maximum van de bio-ecologische visie te realiseren; voor het milieu en uw gezondheid.

bio-eco
wat is bio-ecologisch bouwen?

BIO-ECOLOGISCH BOUWEN IS energie- en waterbesparend bouwen met zo weinig mogelijk chemische en/of schadelijke materialen en stoffen in en rond het gebouw, rekening houdend met de draagkracht van de aarde en met de gerechtvaardigde behoeftes van huidige en toekomstige generaties wereldwijd.

er zijn vier deelaspecten in het kader van bio-ecologisch bouwen, waarbij ik het belangrijk vind ze allemaal zowel vanuit milieu (eco)- als ook vanuit gezondheidsstandpunt (bio / wellzijn) te bekijken. Vandaar ook de term 'bio' - 'ecologisch'.

RUIMTE • ruimtrlijke ordening, ecologische stedenbouw ...
ENERGIE • rationeel energievergruik, isolatie, ventilatie, hernieuwbare energiebronnen ....
MATERIALEN • levenscyclusanalyse van materielien, op basis van nagroibare grondstoffen, C2C ...
WATER • gebruik van regenwater, waterbesparing, kleinschalige waterzuivering, infiltratie ...
...